Slovníček pojmů obklady a dlažby

Obklad x dlažba - Obklady jsou určené pouze na stěny, dlažbu je možné použít na podlahy i na obklad stěn. Zatímco dříve bylo určení obkladů a nebo dlažby jasné, u moderních materiálů se velmi často jako obklad používá technicky vzato dlažba. Je to dáno tím, že dnešní technologie umožňují dokonalé imitace přírodních materiálů v technickém provedení vysoce odolných dlažeb, které se z estetických důvodů používají i na obklad stěn.

Základní rozdělení dlaždic - Základní rozdělení dlaždic je podle nasákavosti, typu střepu (viz níže) a technologie výroby. Dlaždice mohou být lisované nebo tažené. Lisované dlaždice vznikají z jemných granulí, jež se tvarují v lisu za vysokého tlaku. Tažené dlaždice se dělají ze suroviny v podobě těsta, jemuž se vtiskuje tvar protlačováním přes příslušné tvarované ústí speciálního lisu.
Dlaždice mívají různé tvary a rozměry (tj. formáty). Nejčastěji to bývají čtverce nebo obdélníky, existují také šestihrany či osmihrany. K dlaždicím se nabízí řada doplňkových prvků, jako jsou stupně, schodové tvarovky, požlábky, sokly, okapnice a různé dekorační doplňky. Obkládačky se doplňují různými tvary a typy bordur a listel. 

 

Základní pojmy:

Absorpce vody (nasákavost) - Poskytuje možnost měření pórovitosti, má vztah k odolnosti vůči mrazu i jiným charakteristikám. Čím větší absorpce vody, tím méně se například dlaždice hodí do venkovního prostředí a také do vlhkých prostorů. Nasákavost samozřejmě úzce souvisí s mrazuvzdorností.
Zkouška nasákavosti se provádí postupem uvedeným v normě ČSN EN ISO 10545-3.
Obkladové prvky se nejprve vysuší a zváží. Po nasycení vodou ve vakuu nebo varem se opět zváží. Přírůstek hmotnosti k suché váze vztažený na suchou hmotnost se udává v %. Dlaždice se podle nasákavostí dělí do několika skupin:
E > 10 % - jen pro vnitřní obklady stěn
0,5 < E ≤ 3 % - univerzální použití pro obkladové prvky, obklady podlah a stěn interiérů
E ≤ 0,5 % - vysoce odolné slinuté dlaždice, mrazuvzdorné podlahy namáhané otěrem, v exteriérech a interiérech,fasády, balkony, terasy.

Bílý střep - Obklady z bílé hlíny jsou považovány za kvalitnější než ty z červené a nabízejí lepší technické vlastnosti zejména možnost retifikace. Nejsou mrazuvzdorné a mohou být rektifikované.

Červený střep - Cenově nejdostupnější materiál, který se vyrábí ve Španělsku. Dlaždice z červeného střepu se používají ve vnitřních prostorech, kde nevadí jejich vyšší pórovitost a tedy nemrazuvzdornost. Dlaždice na červeném střepu není možné rektifikovat.

Glazované dlaždice - Glazované dlaždice mají povrch pokrytý vrstvou barevné glazury, jež jim dává důležité estetické charakteristiky (barvu, lesk, odstín, dekor apod.) i technologické vlastnosti (tvrdost apod.). Glazura je sklovitá hmota, která se v tekuté formě nanáší na povrch obkládaček či dlaždic. Podstatou glazury jsou křemičité složky, živce, taviva (kyselina boritá, zinečnatá), barvicí pigmenty a jiné chemické přísady. Je nutné poznamenat, že recepturu má každý výrobce svoji vlastní, v závislosti na surovinách, které používá. Vypalovány mohou být jednou (střep společně s glazurou), dvakrát (glazované na již vypálený střep), případně třikrát (při nanášení speciálních dekorací na již vypálenou glazuru). Střep dlaždice může být červený (vhodný pouze pro interní použití), nebo slinutý (vhodný do exteriéru i interiéru). Čím tmavší je glazura, tím je stupeň otěruvzdornosti nižší. Glazované dlaždice mohou být lesklé, pololesklé, matné nebo polomatné. 

Kalibrace - V katalogu je udán deklarovaný formát (např. 333x333mm). Skutečně dodané dlaždice mohou však být v rozměrech od 327 do 339 mm. V jednom balení mohou tolerance rozměru činit podle normy + - 0,5% - tedy u formátu 333x333 může být rozdíl až + - 1,67mm, to znamená, že celkový rozdíl mezi dolní a horní hranicí normy může u tohoto formátu činit až 3,34 mm. Doporučuje se pokládat dlažbu na spáry min 4mm, u dlažeb s nepravidelnými okraji na spáry podstatně větší. Tím se eliminuje nežádoucí optický efekt – že spáry nevychází proti sobě.

Kvalitativní parametry dlaždic - Obklady a dlažby podléhají v každé zemi zákonem stanoveným normám. V ČR jsou označeny jako ČSN. Pokud výrobek splňuje evropské normy, dostává norma přívlastek EN, a pokud splní podmínky pro normy světové, pak se označuje ISO. Skupina, k níž příslušný typ dlaždic patří, se obvykle udává v katalozích a na každém prodejním balení dlaždic.

Lappato (Lapp.) - Technika lappato se používá k zušlechtění povrchu dlaždic jemným nepravidelným odleštěním. Na dlaždicích tak vzniká efektní kontrast lesku a matu, který zvýrazňuje vrchní reliéf nebo tištěnou strukturu. Na rozdíl od klasického leštění je povrch odleštěn pouze v síle několika desetin milimetru, což umožňuje použít tuto techniku především na glazované slinuté dlaždice. Obecně mívá lapovaná dlažba lepší užitné vlastnosti než klasické dlažby leštěné.

Mechanické charakteristiky - Vyjadřují odolnosti vůči zátěžím, jako je pevnost v ohybu a zatížení na mezi pevnosti. Pevnost v ohybu je obecně tím větší, čím nižší je nasákavost. Čím větší je tloušťka dlaždice, tím větší je zatížení na mezi pevnosti. Například tloušťka 7 až 12 mm je vhodná pro běžné užití v bytových prostorách, hygienických zařízeních, v administrativních budovách apod. Dlaždice o tloušťce od 12 do 20 mm vydrží provoz s vysokým mechanickým namáháním, například ve skladech a dílnách.

Molato (Mol.) - Technika podobná lappatu. Na dlaždici je dosaženo pololesklého vzhledu.

Mrazuvzdorná dlaždice - Dlaždice odpovídající příslušným normám ohledně odolnosti vůči působení mrazu. Mrazuvzdorné jsou ve většině případů dlaždice na slinutém střepu, ať glazované nebo probarvené. Zásadně nejsou mrazuvzdorné všechny bicoturní obklady, monoporózní obklady a dlažby na červeném střepu. 

Naturale (Nat.) - Dlaždice bez povrchové úpravy.

Neglazované dlaždice - Jsou jednolité v celé své tloušťce. Mohou být přírodní nebo s různými povrchovými úpravami. Dlaždice mohou mít porézní (nasákavý) nebo kompaktní (nenasákavý) podklad (střep). Kompaktní, nenasákavý střep se zvláště u tzv. vysoce slinutých dlaždic svými vlastnostmi blíží porcelánu. 

Otěruvzdornost - Vyjadřuje u glazovaných dlaždic odolnost proti mechanickému poškození povrchu glazury otěrem – obroušením v závislosti na hustotě provozu chodců, druhu a stupni znečištění podlahy. Podle této odolnosti se rozdělují dlaždice do pěti kategorií, které určují vhodnost použití z hlediska parametrů technických. Skupiny otěruvzdornosti se značí mezinárodní zkratkou PEI. Nejvyšší je PEI 5, může se používat i do veřejných prostor, PEI 4 se dá použít kamkoli do soukromých prostor kromě garáží, PEI 3 doporučujeme již jen na WC a do koupelen, kde jsou nároky nejnižší. Neglazované dlaždice se hodnotí odolností proti hloubkovému opotřebení dle normy EN ISO 10545-6.

Protiskluz - K hodnocení protiskluzových vlastností dlaždic bohužel neexistuje jednotná metodika. Nejčastěji se používá hodnocení DIN 51130, tj. škála R9-R13, přičemž nejnižší hodnotu má R9 a nejvyšší R13. 
Označení R9 - úhel skluzu 5 až 10° - doporučené použití: vstupy do domů, terasy.
Označení R10 - úhel skluzu 10 až 19° - doporučené použití: toalety, malé kuchyně, sanitární prostory.
Označení R11 - úhel skluzu 19 až 27° - doporučené použití: mycí linky, prádelny.
Označení R12 - úhel skluzu 27 až 35° - doporučené použití: mrazírny, mlékárny.
Označení R13 - úhel skluzu přes 35° - doporučené použití: rafinerie tuků, koželužny, jatka.
další normou, používanou pro hodnocení protiskluzových vlastností při bosé chůzi je norma DIN 51097 a hodnotách A, B a C, přičemž nejnižší hodnotu má A a nejvyšší C. Existují také normy DCOF (ANSI A 137.1 2012) pro mokré podlahy nebo norma B.C.R.A.

Planarita - Mezi základní geometrické parametry patří rovinnost plochy obkladového prvku (tzv. „planarita“). Vlivem vysokých teplot v peci dochází při výpalu střepu k nejrůznějším deformacím, přičemž mezi ty nejdůležitější patří průhyb. Norma stanoví, že průhyb dlaždic nesmí přesáhnout 0,5% z rozměru dlaždice. To znamená, že prohnutí dlaždice o rozměru 40x40 cm nad či pod ideální rovinu nesmí přesáhnout 2 mm. Odchylky v „planaritě“ najdeme prakticky u každé dlaždice bez rozdílu kupní ceny a technologie výroby.U menších formátů jsou tyto odchylky méně znatelné, u velkých formátů (nad 30 cm) bývají viditelné pouhým okem. Dlažba o formátu 30x60 má maximální limit prohnutí 3mm. Tvrzení, že zboží je křivé, tudíž vadné, je diskutabilní. Prohnutí v rovině tedy musí eliminovat šikovný obkladač.

Takovéto dlaždice nikdy nepokládáme s odsazením o 1/2. Toto mírné prohnutí se nejvíce projeví právě při pokládce půl na půl. Vzájemné přesazení prken tedy nikdy nesmí být kladeno na polovinu (jako cihly), ale nejlépe na 1/3 nebo ještě méně.  Pak bude efekt dokonalý v každém směru.

Rektifikace (Rett.) - Na konci výrobního procesu je hotová dlaždice zaříznuta na přesný rozměr (přesnost zabroušení hrany dosahuje cca 0,2mm). Rektifikovanou dlažbu / obklady lze aplikovat s minimální spárou pro celistvější vyznění plochy (za předpokladu pokládky na ideálním povrchu a se šikovným obkladačem). Zboží bývá označeno Rett. Rektifikované dlaždice jsou doporučovány zvláště u větších formátů k dosažení celistvého vzhledu. Slinuté dlaždice s povrchovou úpravou (lapované, leštěné) mají vždy rektifikovanou hranu. Rektifikované dlaždice lze pokládat s minimální spárou. Doporučuje se tl. min. spáry 2 mm., nelze klást tzv. beze spár.

Skrytá vada - Je vada, kterou nelze odhalit vizuálně při pokládce a která má vliv na technické vlastnosti dlaždice - např. nemrazuvzdornost nebo vyšší nasákavost než bylo deklarováno.

Slinutá dlaždice - Slinuté dlaždice jsou vyrobeny z těženého přírodního materiálu (jíly, hlíny, kaolin, živec) rozemletého na prášek, slisovaného za vysokého tlaku a vypáleného za teplot nad 1 100 °C. Materiál se dokonale spojí (sline), takže výsledná hmota nemá téměř žádné póry, má velmi nízkou nasákavost a tedy dokonalou mrazuvzdornost a odolá extrémnímu zatížení. Je tedy vhodný pro venkovní použití i do interiérů s vysokou zátěží.

Slinutý probarvený střep - Tělo dlaždice je laděné do stejného odstínu jako její povrch a jakékoli drobné poškození mnohem méně ruší celkový vzhled dlažby. Taková dlažba je tedy vhodná především do zátěžových prostor.

Snížená jakost (SE) - Tímto pojmem se rozumí, že dlaždice mohou obsahovat vzhledové a (nebo) rozměrové nedokonalosti, např. odlišnosti v odstínu/barvě, povrchové nerovnosti. Při koupi zboží ve snížené jakosti doporučujeme mít rezervu, zakoupit o cca 10% více materiálu, než byste kupovali v případě zboží v 1. jakost, a to k eliminování případných nedostatků. Tyto nedokonalosti zboží jsou zohledněny v prodejní ceně. Na vady spojené se sníženou jakostí nelze uplatnit reklamaci. 

Šarže (výrobní šarže) - Dlaždice jsou kromě kódu daného zboží označeny ještě kalibrem a tónem, první udává velikostní skupinu a druhý odstín. Pokud dokupujete po delší době stejné zboží, je doporučeno uvádět při objednání i tato čísla, protože jednotlivé šarže se mohou odstínem i velikostí nepatrně lišit. Stejná šarže však nemusí být u výrobce po delší době k dispozici, z toho důvodu doporučujeme při nákupu počítat s určitou rezervou.

Terrazzo - V češtině nazývané také teraco či teraso, je směsí cementu, ušlechtilých kamenných drtí a barviv. Používá se v kamenické práci k tvorbě povrchů imitujích kámen, většinou s přesnou granulometrií. Zároveň je to název pro dlaždic v tomto vzhledu. Moderní terrazzo, jak ho známe dnes, pochází z Itálie; navázalo na techniku benátských mistrů, kteří v zájmu zhotovit co nejlevnější dlažbu pro terasy zalévali střípky rozbitých mramorových dlaždic maltovou hmotou a vzniklý strakatý povrch brousili a leštili. Dnes je Terrazzo luxusní záležitostí žádanou nejnáročnější klientelou.

Tonalita - Barevnost povrchu dlaždic je označována číslem na obalu. Může se lišit oproti vystavovanému vzorku podle výrobní šarže, a to směrem k sytějšímu odstínu nebo směrem k bledšímu odstínu. Do jednoho balení se opět seřazují dlaždice s přibližně stejným odstínem.
U rustikálních obkladů a dlažeb se často do jednoho balení míchají různé tonality, čímž se dosahuje lépe efektu
přírodního materiálu, který je v přírodě též různě a nepravidelně tónován. Také se do jednoho balení skládají dlaždice s odlišným vzhledem (různá kresba povrchu, přechod od světlejšího odstínu k tmavšímu, rozdílně strukturovaný povrch, imitace vad dlaždice – prasklina, dírka, ošlapané místo…). Před pokládkou je nutno vybalit a poté pokládat dlažbu z více krabic aby byl chtěný nepravidelný efekt vidět a aby se předešlo reklamaci nestejné tonality. Rozdíly v tonalitě mohou nastat při skládání speciálních prvků k obkladu či dlažbě. Protože výroba těchto speciálních prvků je technologicky a často i materiálově odlišná, není možné dosáhnout naprosto stejného tónu, jako u základní dlaždice. Shodnost tónů je nutno posuzovat po přiložení srovnávaných komponentů pod vzájemným úhlem, pod kterým budou nalepeny (např. sokl s dlažbou svírá úhel 90°). 

Tvrdost dlažeb - Vyjadřuje se běžnou stupnicí tvrdosti (MOSH) od 1 do 10 (nejtvrdší). Kvalitní dlažby mají tvrdost mezi 6 a 9. Tato hodnota se udává u slinutých dlažeb a bývá často zaměňována se stupněm otěru.

Velkoformátové - slim dlaždice - Jsou slinuté dlaždice velkých rozměrů (až 160x320cm), vyráběné pomocí nejmodernějších technologií. Z důvodů manipulace musí být tyto dlaždice dostatečně tenké, vyrábí se v tloušťkách od 3mm do 9mm. Dají se používat jako dlažba, přičemž tento materiál je velice vhodný také jako obklad nejen do luxusních koupelen, ale i např. na fasády. Vyrábějí se v různých dekorech, zejména jako dokonalá imitace přírodních mramorů. Velmi často bývají leštěny do vysokého lesku. K pokládce těchto dlaždic je třeba speciální vybavení a obkladač, vyškolený pro pokládku slim dlaždic.

Viditelná vada - Je vada v geometrii nebo jakosti povrchu dlaždice. V případě zjištění viditelné vady je nutné materiál reklamovat před jeho položením.

2cm dlažba - Patří k nejvýznamnějším novinkám posledních let, zejména pro použití v exteriéru - venkovní terasy, chodníky, balkóny apod. 2cm dlažbu je možné pokládat několika způsoby - do štěrkového lože, na terče nebo lepit. 2cm dlažba je většinou protiskluzová a jedná se o výrazně technicky, užitkově i designově lepší variantu než jsou klasické betonové dlažby.

 

Typy pokládek: 

Na střih - Jednotlivé kusy jsou pokládány rovnoběžně se stěnou a spáry probíhají v klasické čtvercové nebo obdélníkové síti. Pruměrný prořez 10%. 

Na koso - V tomto případě je dlažba pokládána pod úhlem 45° vzhledem ke stěně. Průměrný prořez 15%. 

Na vazbu - Je nejvíce využívána pro pokládku obdélníkových formátů. Jednotlivé kusy jsou proti sobě posunuty. Posunutí může být různé, ale nejčastěji se jedná o posun pravidelný o polovinu délky (tzv. cihelná vazba). Pruměrný prořez 10%. 

 

 

Dekorační prvky:

Listela - Obkladačka páskového typu, obvykle bohatě zdobená se odlišuje vzorem a rozměry, zpravidla je jeden její rozměr shodný se standardními obkladačkami a druhý rozměr značně menší. Listely se většinou lepí ve výši očí, aby krása ornamentu či ozdob vynikla. 

Bombato - Obkladačka páskového typu s reliéfní dekorací s různým profilem se odlišuje rozměry, které bývají obdobné jako u listel, a především tvarem, bombata svým povrchem vystupují nad rovinu tvořenou ostatním obkladačkami.

Bordura - obkladačka ozdobená na okraji formou Listely (tedy listela spojená s obkladem bez spáry). 

Inzerto - Keramický prvek zdobený uprostřed obkladačky nebo uprostřed sestavy obkladaček se odlišuje vzorem, rozměr je stejný jako u standardní obkladačky mozaika je sestava různobarevných čtvercových obkladaček malých rozměrů (většinou o rozměrech od 2 × 2 cm do 10 × 10 cm). 

Dekor - skupina obkladových prvků ( inzerto ) vytvářejících ucelené obrazy.

Mozaika - Obkladový prvek (keramický, skleněný aj.) malých rozměrů, jejichž délka hrany zpravidla nepřevyšuje 100 mm. Jednotlivé dílky mozaiky jsou spojeny na mozaikové lepence nebo papíru. 

Listr - speciální zdobení glazovaného prvku s perleťovým efektem.

Keramická tvarovka - Doplňkový keramický výrobek k základním obkladovým prvkům určený zpravidla ke speciálním účelům (sokly, schodovky atd.). 

Schodovka - Tvarovka určená pro obklady schodových stupňů s protiskluznými drážkami nebo reliéfem na okraji dlažby. 

Sokl - Pásek dlažby, kterým se obkládá zeď po obvodu místnosti - lepí se na stěnu kolmo k dlažbě z důvodů snadnějšího vytírání podlahy. Sokl je buď řezaný z dané položené dlažby nebo přímo pro tyto učely vyrobený. Sokl se umisťuje vždy zaoblenou částí nahoru, může být i zakončen ozdobnou lištou. Zpravidla se vyrábí sokly o výšce 7-10cm.

Záznamy nebyly nalezeny...